بدون خرید لازم.

پایتخت سابق این چرم گاومیش تاریخچه بهشت است. مارس تا ژوئن کمتر خیس است اما گرمترین زمان از نظر درجه حرارت است. اگر شما ذهن گرما سپس این زمان خوبی برای رفتن در تعطیلات به تایلند برای جلوگیری از جمعیت می تواند. Thonburi به عنوان پایتخت سیام Taksin عمومی در اواخر قرن 18 میلادی تاسیس شد، با این حال این نمی آخرین طولانی با تقسیم زیرکشیده و چندی پس از اعدام. مهمتر از همه، آن لذت ببرید و فراموش نکنید که برای چانه زدن برای قیمت خوب. با وجود این جیب زیبایی آرام با پارک یافت می شود وجود دارد، معابد و جبهه های سنتی فروشگاه در سراسر شهر پراکنده. در سال 1932، انقلاب سیامی منجر به سلطنت مشروطه برگزار شده

... [...]